Område: Komplekse tal Emne: Ligninger indenfor de komplekse tal Niveau: A
Opgave/Titel: Der ønskes en indføring af de komplekse tal, samt redegørelse for løsning af forskellige ligninger af højere grad indenfor disse, herunder for eksempel anden- eller trediegradsligninger.
Det forventes desuden, at du enten giver eksempler på forskellige  løsningstilfælde eller sammenligner med de tilsvarende reelle tilfælde.
Kilder: 1) Bondrop, Jørgen m.fl., "Matematik", bind 1 for højere handelskole, 3.udg., 3.opl., Boke, maj 1978.
2) Carstensen, Jens., "Komplekse tal", 2. rev.udg., Systime, 1987.
3) Direktoratet for gymnasieskolerne og HF, "Matematisk formelsamling", 3.udg., 1972.
4) Hellesen, Bjarne m.fl., "Matematik for ingenører", bind 2, Den private ingenørfond, 1987.
5) Kristensen, Erik m.fl., "Matematik III", G.E.C. Gads Forlag, 1964.
6) Kristensen, Erik m.fl., "matematik 3", 2.udg., G.E.C. Gads Forlag, 1967.
7) Larsen, Inger, "Indledende Matematisk analyse", bind 1, Danmarks Ingenørakademi, 1987.
8) Larsen, Inger, "Kompleks analyse", Den private ingenørfond, elektroafd., 1983.
9) Larsen, Mogens Esrom, "Komplekse tal og funktioner", Gyldendal, 1973.
10) Matematisk Institut, Odense Universitet, "Noter til matematik I", Andet afsnit, Komplekse tal. Udleveret fra Odense Universitet efterår 1991.
11) Sidorv, Yu. V. m.fl., "Lectures on the Theory of Funktions of a complex variable", English translation, Mir Publishers, Moscow, 1985.