Område: Komplekse tal Emne: Komplekse funktioner Niveau: A
Opgave/Titel: Der ønskes en redegørelse for kontinuitet og differentiabilitet af komplekse funktioner, idet du selv vælger hvilket af de to begreber, du vil lægge hovedvægten på.
Det forventes desuden, at du giver eksempler på forskellige funktioner, der opfylder den ene og/eller den anden egenskab.
Kilder: A) Carstensen, Jens., "Komplekse tal", 2. rev.udg., Systime, 1987.
B) Larsen, Mogens Esrom, "Komplekse tal og funktioner", Gyldendal, 1973.
C) V. Borchsenius, "Noter til matematik 2", forelæsnings til kompleks funktionsteori, Matematisk Institut, Aarhus Universitet nov. 1980.
D) Larsen, Inger, "Kompleks analyse", Den private ingenørfond, elektroafd., 1983.
E) Larsen, Inger, "Indledende Matematisk analyse", bind 1, Danmarks Ingenørakademi, 1987.
F) -?-, "noter til matematik, andet afsnit", Matematisk Institut, Odense Universitet,(fotokopi udleveret på O.U. efteråret 1991).
G) Mejlbro, Leif, "Opgaver til kompleks funktionsteori", 2.udg., Matematisk Institut, Danmarks Tekniske Højskole, 1988, Lyngby.
H) Sidorv, Yu. V. m.fl., "Lectures on the Theory of Funktions of a complex variable", English translation, Mir Publishers, Moscow, 1985.
I) A.V. Efimov, "Mathematical Analysis, Advanced Topics", English translation, Mir Publishers, Moscow, 1985.