Område: Komplekse tal Emne: De komplekse tal og algebraens fundamentalsætning Niveau: A
Opgave/Titel: Giv en indføring af de komplekse tals addition, multiplika-tion, reciprokværdi, absolutværdi og kompleks konjugering. Der ønskes en redegørelse for regnereglerne for de komplekse tal, samt indlejringen af de reelle tal i de komplekse tal. Definer begreberne modulus og argument og vis De Moivres formel. Diskuter algebraens fundamentalsætning og vis sætningen om faktorisering af et reelt polynomium i første- og andengradspolynomier.
Kilder: Helge Elbrønd Jensen, Matematisk Analyse Bind 1, Matematisk Institut, DTH, 1974.
Fraleigh & Beauregard (+ noter af Søren L. Buhl, "om komplekse tal), Linear Algebra, 2nd edition, Aalborg Universitetscenter.