Område: Komplekse tal Emne: Komplekse tal Niveau: A
Opgave/Titel: Gør kort rede for de komplekse tals historie. Gør rede for regneregler for de komplekse tal og omtal den komplekse plan, herunder modulus, argument og konjugeret tal. 
Redegør for den komplekse eksponentialfunktion, Eulers formel, de Moivres formel og den komplekse logaritmefunktion samt den komplekse sinus og cosinus; herunder kan du løse opgave 1 og opgave 2. 

Opgave 1.  Løs ligningen  ln z = 1 + i. 
Opgave 2.  Løs ligningen  cosz = i.

Kilder: A.F. Andersen og Poul Mogensen, "Matematik IV", Kbh. 1965. 
Kristi Andersen mfl., "Kilder og kommentarer til ligningernes historie", Jelling 1986. 
Jens Carstensen, "Komplekse tal", Gylling 1981. 
Carstensen og Frandsen, "Matematik 1", Viborg 1984. 
Helge Elbrønd Jensen, "Matematisk analyse bind 1", DTH 1979. 
Mogens Esrom Larsen, "Komplekse tal og funktioner", Vojens 1973. 
C. Ray Wylie, "Advanced Engineering Mathematics", USA 1960.