Område: Komplekse tal Emne: Komplekse tal, specielt trediegradsligningen Niveau: A
Opgave/Titel: Indfør de komplekse tal på formen x + iy samt på polær form.
Gennegå regnereglerne for addition og multiplikation og indfør begrebet konjugeret tal.
Vis hvorledes multiplikation (og dermed division) udføres i polære koordinater.
Vis de Moivres formel og løs ligningen zn = a  (omtal herunder specielt enhedsrødder og kvadratrodsuddragning).
Løs den komplekse trediegradsligning.
I det omfang der er plads til kan du også behandle løsningen af trediegradsligningen med reelle koefficienter.
Overalt ønskes passende taleksempler.
Kilder: Jens Carstensen, "Komplekse tal", 1981.
A.F. Andersen m.fl., "Matematik IV", Kbh. 1984.
Murray R. Spiegel, "Theori and Problems of Complex Variables", Schaum's outlines series.
"Matematik 101 - pakke 101A", Matematikfagrådets notetrykkeri 1977 - 78.
H.E. Jensen, "Matematisk analyse - bind 1", Kbh. 1989.