Område: Komplekse tal Emne: Komplekse tal Niveau: A
Opgave/Titel: Der ønskes en kort indføring af de komplekse tal.
Desuden ønskes en redegørelse for løsning af ligninger af højere grad indenfor de komplekse tal. Hovedvægten bør ligge på behandlingen af 2. og/eller 3.grads ligninger.
Kilder: Carstensen, Jens: "Kompleksetal", Systime a/s, 1987.
Frandsen, Jesper: "Komplekse tal og fraktaler", systime a/s, 1992.
Hansen, H.H.: "Komplekse tal", København - Akademisk forlag, 1973.
Larsen, Mogens Esrom: "Komplekse tal og funktioner", Gyldendal, 1973.