Område: Komplekse tal Emne: Komplekse tal Niveau: A
Opgave/Titel: Der ønskes en introduktion af de komplekse tal. Gør herunder rede for de vigtigste regneregler for komplekse tal.
Der ønskes endvidere en redegørelse for løsningen af den binome ligning.
Endelig skal anden- og/eller tredjegradsligningen behandles. Belys deres løsning med egne eksempler.
Kilder: Jensen, Helge Elbrønd: "Matematisk analyse, bind 1", Mat. Institut, DTH, 1974.
Carstensen, Jens: "Komplekse tal", Systime 1981.
Baggrundslitteratur:
Karush, William: "Politikens mat. opslagsbog", Wilkenschildt forlag A/S, 1991.
 Andersen, Kristi, m.fl.: "Kilder og kommentarer til ligningernes historie", TRIP, 1986.
Schultz, Jonny: "Mat. højniveau 1", TRIP, 1990.
Clausen m.fl.: "Vektorer og rumgeometri. Ind i matematikken", København, 1992.