Område: Komplekse tal Emne: Komplekse tal Niveau: A
Opgave/Titel: Redegør for definitionen af komplekse tal. Omtal regneregler for komplkse tal og giv eksempler på anvendelse af disse.
Redegør for begrebet: "Den komplekse plan" og giv eksempler på anvendelse af denne afbildningsmetode.
Omtal den komplekse naturlige eksponentialfunktion, de Eulerske formler og sammenhængen med de hyperbolske funktioner.
Kilder: Larsen, Mogens Esrom: "Komplekse tal og funktioner", Gyldendal, 1973.
Andersen, A.F. m.fl.: "Matematik IV", Polyteknisk, 1984.
Carstensen, Jens: "Komplekse tal", Systime, 1987.
Toft, Bjarne: "Noter til matematik I, den naturfaglige basi-sudd.", Mat. Inst., Odense Uni., 1987.