Område: Komplekse tal Emne: Ligninger med komplekse tal Niveau: A
Opgave/Titel: Der ønskes en redegørelse for:
            - definition og regneregler for komplekse tal
            - løsning af ligninger af højere grad herunder for  eksempel andengrads- og trediegradsligninger.
Besvarelsen bør indeholde løsninger af et antal opgaver for eksempel opgaverne 101, 202, 601 og 603 i Jens Carstensen: Komplekse tal (2.udg.).
Kilder: 1) Kristensen, Erik og Ole Rindung. "Matematik III", s. 38-59, G.E.C. Gads forlag, 1964.
2) Carstensen, Jens. "Komplekse tal", Systime, 2. rev. udg., udgivet Herning 1987.