Område: Komplekse tal Emne: Komplekse tal Niveau: A
Opgave/Titel: 1. Giv en kort redegørelse for de komplekse tals historie.
Gør rede for de komplekse tals legeme og for regneregler for komplekse tal. Endvidere ønskes en redegørelse for den komplekse talplan og for geometriske forhold i forbindelse med komplekse tal og operationer med komplekse tal, herunder kompleks konjugering.
2. Redegør detaljeret for deMoivres formel.
3. Skitser beviset for algebraens fundamentalsætning.
4. Løs ligningen z4 - 4z3 + 11z2 - 14z + 10 = 0,       z  C.
Kilder: Kristensen og Rindung: Matematik 3", G.E.C. Gads Forlag, 1964.
Carstensen, J.: "Komplekse tal", Systime, 1993.
Kreyzig, Erwin: "Advanced engineering matematics", Johm Wiley & sons, New York.