Område: Komplekse tal Emne: Komplekse tal Niveau: A
Opgave/Titel: Der ønskes en redegørelse for begrebet de komplekse tals legeme, herunder den komplekse talplan. I denne forbindelse ønskes specielt begreberne reciprokt talsæt, modulus, argument og multiplikation omtalt.
Endvidere ønskes den binome ligning samt den generelle 2.- og 3. gradsligning behandlet. Løs herunder ligningerne:
1) z2 = -3 + 4i,
2) z3 - z2 + 2z + 1 = 0.
Kilder: Frandsen, J.: "Komplekse tal og fraktaler".
Carstensen, J.: "Komplekse tal".
Andersen & Mogensen: "Matematik IV".