Område: Komplekse tal Emne: Komplekse tal Niveau: A
Opgave/Titel: Giv en kort redegørelse for de komplekse tals historie. 
Du skal endvidere behandle regneregler for de komplekse atl og i forbindelse hermed geometrien i den komplekse plan. 
De binome ligninger ønskes behandlet. 
Du må gerne illustrere besvarelsen med konkrete eksempler. 
Hvordan kan teorien udnyttes til at finde cosinus og sinus til 15°, hhv. 22,5°
Kilder: Jensen, Helge Elbrønd: "Matematisk analyse", DTH, 1989. 
Jensen, Helge Elbrønd: "Matematisk analyse", DTH, !992. 
Andersen, Inge: "Ligningernes historie", TRIP, 1986. 
Kristensen og Rindung: "Matematik 3", Gad, 1967. 
Baggrundslitteratur: 
Kristensen og Rindung: "Matematik 2.2", Gad, 1982. 
Jensen, Helge Elbrønd: "Matematisk analyse (2)", DTH, 1985. 
Jensen og Sørensen: "Plangeometri og algebra", Chr. Ejler, 1983. 
Bomann, Gunnar: "Matematik", Gad, 1979.