Område: Komplekse tal Emne: Komplekse tal Niveau: A
Opgave/Titel: 1) Giv en kort redegørelse for de komplekse tals historie. Gør her rede for de komplekse tals legeme og regneregler for de komplekse tal. 
2) Desuden ønskes en omtale af den komplekse talplan; i for-bindelse hermed kan eksempler på geometri i den komplekse talplan inddrages. 
3) Der skal endvidere redegøres for de Moivres formel, samt eksempler på løsning af ligninger. 
4) Til sidst ønskes følgende opgave løst: 
Løs ligningen: z3 - z2 - 2z + 1 = 0. 
Kilder: Boyer, Carl B.: "A History of Mathematics", J.Wiley & Sons, 1968. 
Carstensen, Jens: "Komplekse tal", Systime, 1981. 
Borchsenius, V.: "Forelæsningsnoter til Mat. A", Mat. Inst. Aarhus universitet, 1979. 
Kreyszig, Erwin: "Advanced Engineering Mathematics", J.Wiley & Sons, 1972.