Område: Komplekse tal Emne: Komplekse tal -  Ligninger af mindst 2. grad Niveau: A
Opgave/Titel: Gør rede for egenskaber ved de komplekse tal i det omfang, der er nødvendigt for at kunne løse følgende opgaver: (systematisk fremstilling med beviser ønskes ikke) 
1) Vis hvorledes den binome ligning z5 = 2 + 3i kan løses. Vis hvorledes 2. grads ligningen alment kan løses indenfor de komplekse tal. 
2) Udled den almene formel til løsning af 3. grads ligningen med komplekse konstanter. Detaljerede mellemregninger og en del specialtilfælde kan udelade, idet der lægges vægt på at hovedidéen klart fremtræder. 
3) Du kan afrunde med en omtale af algebraens fundamentalsæt-ning og nogle af dens konsekvenser for løsning af den almene n-te grads ligning med komplekse konstanter. 
Kilder: Carstensen, J.: "Komplexe tal", Systime, 1987. 
Kristensen og Rindung: "Matematik 3", GEC Gads forlag, 1967.