Område: Komplekse tal Emne: Komplekse tal og Julia-mængder Niveau: A
Opgave/Titel: Redegør kort for de komplekse tals historie.

Gennemgå de komplekse tals opbygning. egenskaber og forskellige repræsentationer samt de begreber og sætninger, der er nødvendige for at kunne forklare, hvad Julia-mængder er.

Gør rede for nogle Julia-mængder, og forklar, hvori begrebet "kaos" består.
Kilder: Jesper Frandsen: "Komplekse tal og fraktaler", systime, 1. udgave, 2. oplag, Viborg 1995.

Jørgen Ebert: "Komplekse tal - historisk og aksiomatisk introduktion", Forlaget Minor,1. udgave, 1. oplag, Sønderborg 1995.