Område: Komplekse tal Emne: Tredjegradsligningen Niveau: A
Opgave/Titel: Gør rede for Cardanos, Bombellis og Vietes bidrag til løsning af trediegradsligninger og beskriv hvorledes "behovet" for komplekse tal hænger sammen med løsning af trediegradsligninger.

Indfør kort de komplekse tal og gennemgå de egenskaber ved disse, der er nødvendige i arbejdet med udledning af formlen for løsning af trediegradsligningen.

Udled den generelle løsningsformel for trediegradsligningen inden for de komplekse tal. Omtal løsning af fjerdegradsligningen.

Følgende opgaver skal inddrages i besvarelsen:

OPGAVE 1: Find ved hjælp af en af Cardanos formler en løsning til ligningen
x3+3x=10

OPGAVE 2: Find ved hjælp af Vietes substitutionsmetode den positive løsning til ligningen
x3 =9x+28

OPGAVE 3: Løs ved hjælp af den generelle løsningsformel ligningen
x3 - 2x2 + ( 2 + i )x +1- 7i = 0
Kilder: Andersen I: "Kilder og kommentarer til ligningernes historie." Trip forlag 1986

Carstensen: "Komplekse tal - 2.udgave", forlaget systime 1987

Carstensen: "Komplekse tal - 3.udgave", forlaget systime 1995

Imfufa: "I Sandhedens Tjeneste", imfufa, noter

Jensen H.E: "Matematisk analyse - bind I", mat. inst. 1979

Lützen J: "Cirklens kvadratur...", forlaget systime 1985