Område: Komplekse tal Emne: Komplekse funktioner Niveau: A
Opgave/Titel:

Indførelse af

  1. komplekse tal
  2. den komplekse plan
  3. komplekse funktioner ez og log z.

 

Løs også ligningerne:

  1. ez = 3 + 4i
  2. log z = 3 + 4i
  3. 2z = 3 + 4i
Kilder: