Område: Komplekse tal Emne: 3. grads ligningen Niveau: A
Opgave/Titel:

Giv en detaljeret fremstilling af teorien om løsning af den generelle komplekse 3. grads ligning.

Løs ligningerne:

  1. z3 - 3(Ö 2)z2 + 2z - 6(Ö 2) = 0
  2. z3 + 2iz2 + (i-2)z i - 1 = 0
Kilder: