Område: Komplekse tal Emne: De komplekse tal og trediegradsligningen Niveau: B
Opgave/Titel: Beskriv de komplekse tals historie. Kom herunder ind på 1500-tallets forsøg på at finde en formel til løsning af problemerne for trediegradsligningen. Fortæl dernæst om den historiske udvikling af den geometriske repræsentation af de komplekse tal.
Gør rede for regneregler for de komplekse tal.
Gør endvidere rede for begreberne modulus og argument.
Beskriv hvordan man løser binome ligninger. Kom derefter ind på, hvordan man løser andengradsligningen inden for de komplekse tals område.
Fortæl detaljeret hvordan vi både aritmetisk og geometrisk løser trediegradsligningen med de komplekse tal.
Redegør for løsningen af følgende ligninger:
1)  z3 + 6z -20 = 0
2)  z3 -z2 -z -2 = 0
Kilder: Matematisk:
Carstensen, Jens: Bogen om e   Systime 1995
Carstensen, Jens: Komplekse tal   Systime 1993
Hansen, Steen: Komplekse tal med anvendelser i Relativitetsteori 
Vekselstrømsteori   Steen Hansen   Rådgivning og Forlag 1994 
 
Historisk:
Gericke, Helmuth: Talbegrebets historie Matematiklærerforeningen 1970 (Oversat til dansk 1994) 
Pedersen, Kirsti Møller : Tidsskriftet Normat 1979, s. 49 - 55
Fjæra, Olav K.: Tidsskriftet Matematik nr. 5, 1999, s. 17 - 19