Område: Komplekse tal Emne: Komplekse tal Niveau: B
Opgave/Titel:

Forklar kort om baggrunden for indførelsen af de komplekse tal.

Gør herefter rede for

- komplekse tal på formen a1+ia2

- formen rv (modulus og argument)

- regning med komplekse tal

- løsning af ligninger på formen z2=a, hvor a er et komplekst tal

- løsning at andengradsligningen az2+bz+c=0, hvor a, b og c er komplekse tal.

 

Illustrer metoderne ved at løse nedenstående ligninger:

  1. z2=-6+8i
  2. z2+2z+2=0
  3. z2-(13+i)z+44+5i=0
Kilder:

Komplekse tal og fraktaler. Jesper Frandsen. systime 1992.

Komplekse tal. Jens Carstensen. Systime 1993.

Komplekse tal. Jens Carstensen. Systime 1981.