Område: Algebra Emne: Matricer Niveau: A
Opgave/Titel: Gør rede for, hvordan matricer bruges til beskrivelse af lineære afbildninger af vektorer ind i vektorer. 
Gør rede for de regneregler, der gælder for matricer, og vis f.eks. hvordan produkt af matricer hænger sammen med sammen-sætning af afbildninger. 
Gør rede for sammenhængen mellem lineære afbildninger af vektorrum ind i vektorrum og affine afbildninger af planen ind i planen. 
Opgave 1: Bestem matricen for den afbildning, der drejer planen 30 grader omkring (3,5). 
Opgave 2: Bestem matricen for den rette affinitet med affinitets-akse 4x - 2y + 5 = 0 og forvandlingstal 3. 
Opgave 3: Bestem ligningen for den ellipse, der fremkommer, hvis enhedscirklen først multipliceres med 3 omkring y-aksen, derefter drejes 45 grader og endelig parallelforskydes med forskydnings-vektoren (2,4). 
Gør rede for determinantens betydning i forbindelse med affine afbildninger af planen ind i planen. 
Giv eventuelt andre eksempler på brug af matricer. 
Kilder: Kristensen og Rindung: "Matematik 2.2", G.E.C. Gads forlag, 1974. 
Carstensen, J.: "Lineær algebra", Systime, 1994. 
Hansen, H.H.: "Matricer, vektorer og lineære ligninger", Akademisk Forlag, 1965. 
Christensen, Helge: "Affine afbildninger", Notesæt.