Område: Algebra Emne: Matricer Niveau: A
Opgave/Titel: Der ønskes en introduktion af matricer, herunder regneforskrifter og regneregler for matricer. 
Endvidere ønskes en redegørelse for de grundlæggende transfor-mationer i rummet ved hjælp af matricer. 
Andre anvendelser af matricer skal omtales, f.eks. løsning af lineære ligningssystemer ved hjælp af matrix-operationer. 
Kilder: Fabricius-Bjerre, Fr.: "Lærebog i geometri I", Jul Gjellerup, 1958. 
Højholt-Poulsen, Leo: "3-dimensional grafik", Mat.lær.forening, 1990. 
Schultz, Jonny: "Geometri, mat. for mF", TRIP, 1986. 
Hansen, Jens Pilegaard: "Vektorer og rumgeometri, højt niveau", FAG, 1990.