Område: Algebra Emne: Matrixregning Niveau: A
Opgave/Titel: Du skal gøre rede for regneregler for matricer. Herunder kan du inddrage et eller flere af følgende problemer fra naturvidenskaben og gerne løse disse ved brug af TI 81 eller regneark: 
SNOX-reaktioner til fjernelse af NOx fra skorstensrøg: 
1) Afstem  NO2 +NH3 -> N2 + H2O . 
2) Afstem  NO + O2 + NH3 -> N2 + H2O . 
3) 12 ens elektriske modstande er loddet sammen som siderne i en kube. Mellem 2 hjørner lægges spændingsforskellen 10 V. Beregn potientialet i de øvrige 6 hjørner og kubens erstatningsrestians. 

[der er en tegning med modstande, som også viser at spændingsfor-skellen på 10 V er mellem to "diagonalt modstående" hjørner] 

Du skal redegøre for affine afbildninger fra rummet ind i rummet, der kan behandles ved 3 X 3 - matricer, og angive hvilke, der kræver indføring af homogene koordinater og 4 X 4 - matricer. Herunder skal du specielt udregne transformationsmatricen for en rotation på 90° om linien gennem punkterne (1,2,3) og (3,4,4) og kontrollere rigtigheden ved f.eks. at bestemme dens billede af henholdsvis (1,2,3), (3,4,4) og (0,4,1). 
I besvarelsen skal indgå illustrerende skitser. 

Kilder: Carstensen, J.: "Lineær algebra", Systime, 1994. 
Højholt-Poulsen, Leo: "3-dimensional grafik", matematiklærerfore-ningen, 1990