Område: Algebra Emne: Lineære og affine afbildninger, lineære ligningssystemer Niveau: A
Opgave/Titel: Indfør matrixbegrebet og vis (gerne med eksempler) hvorledes man regner med matricer. Matricers anvendelse til beskrivelse af lineære og affine afbildninger samt til løsning af lineære ligningssystemer skal inddrages. Ligeledes skal determinantbegre-bet samt anvendelse af dette behandles. 
Der ønskes eksempler på lineære og affine afbildninger fra planen til planen, f.ex. drejninger og ret affinitet. 
Opgaverne på bilaget skal løses. 

Bilag: 
Opgave 1. 
Løs ligningssystemet 
 x1 + 5x2 - 8x3 + 4x4 = 1 
4x1 + 5x2 - 7x3 + 7x4 = 7 
 x1 -  x2 + 2x3 +  x4 = 1 
2x1 +  x2 -  x3 + 3x4 = 3 
ved rækkeoperationer på ligningssystemets totalmatrix. 

Opgave 2. 
Løs ligningssystemet 
 x + y + z = 6 
2x - y - z = 1 
 x + y -2z = 3 
ved hjælp af Cramers regel. 

Kilder: Carstensen, Jens: “Lineær algebra”, 1984, 
Clausen, F. m.fl.: “Vektorer og rumgeometri”, 1992. 
Hansen, Poul Ejnar: “Grundbog i matematik, overgymnasialt niveau”, Jordbrug 1993. 
Jensen, Helle: “Affine afbildninger og Algebra”, FAG(?), 1982.