Område: Historisk matematik Emne: Tallet p og p's historie Niveau: A
Opgave/Titel: Giv en historisk oversigt over p's værdier gennem tiderne, og gør rede for begrebet "cirklens kvadratur" og dettes sammenhæng med bestemmelsen af p.
Gør detaljeret rede for Archimedes' bestemmelse af p.
Gør rede for andre metoder til bestemmelse af p, herunder også ikke geometriske. Benyt nogle af disse til at udregne tilnærmede værdier for p.
Kilder: Bogen om p, Kurt Bøge, Systime, 1992
Elementer af  p's historie, Kurt Bøge, Abacus 1991
Cirklens kvadratur, Vinkelens tredeling, terningens fordobling, Jesper Lützen, Systime 1992
Historisk matematik, Poul la Cour, Grønholt Pedersen, 1942
Matematikkens Historie, Dirk Struik, P. Haase & søns forlag, 1966
Matematik og naturbeskrivesle i oldtiden, Olaf Pedersen, Akademisk Forlag, 1975.