Område: Historisk matematik Emne: Om beregninger af p før og nu Niveau: A
Opgave/Titel:
    I opgaven skal indgå en historisk oversigt over, hvordan forskellige områder indenfor matematikken op gennem tiden har givet anledning forskellige typer beregninger af p.
    Hovedvægten i opgaven skal lægges på:
    en matematisk gennemgang af følgende geometriske beregninger af :
    - Archimedes beregning af  p = 22/7
    - Viètes produkt
    - Den japanske metode fra 1700-tallet
    og på en matematisk gennemgang af en eller flere algoritmer, som er blevet brugt til computerberegning af  p's decimaler.
Kilder: Jesper Lutzen, "Vinkelens tredeling, Terningens fordobling, Vinkelens kvadratur", Systime 1985.
Petr. Beckmann, "A history of PI", The Golem Press 1977.
Richard Knorr Wilbur, "The Ancient Tradition of Geometric Problems", Birkhauser Boston 1986.
Mogens Esrom Larsen, " med en milliard decimaler!" fra Normat nr.3/1990.
Hovard Eves, "The evolution of extended decimal approximations to p", Fra The Mathematics Teacher 1960 s 644-651.
Asger Aaboe, "Episoder fra matematikkens historie", Borgen 1986.
B.L. van Waerden, "Geometry and Algebra in Ancient Civilizations", Springer-Verlag 1983.