Område: Historisk matematik Emne: Pi Niveau: A
Opgave/Titel:

(I nedenstående formuleringer ligger der ikke noget krav om at emnerne skal behandles i en bestemt rækkefølge).

Omtal den ægyptiske og den babyloniske værdi af p og de oplysninger i gamle tekster hvorfra vi kan slutte os til disse værdier.

Giv en detaljeret redegørelse for Archimedes’ bestemmelse af p .

Skriv om andre metoder til bestemmelse p .

I din besvarelse af ovenstående spørgsmål skal du indarbejde en behandling af problemerne i de to opgaver nedenfor.

Opgave 1:
Benyt Archimedes’ metode til at bestemme p med fem betydende cifre.

Opgave 2:
Beregn hvor mange led man skal medtage i Leibniz’ række for at man kan være sikker på at man har beregnet p med 3 decimalers nøjagtighed.

Kilder:

Torben Svendsen. "Bogen om p ". 1. udgave 1992.

Paul Rantzau. "Alle tiders tal". 1. udgave 1972.