Område: Talteori Emne: Teknik og sikkerhed i klassisk og moderne kryptologi Niveau: A
Opgave/Titel:

Teknik og sikkerhed i klassisk og moderne kryptologi ønskes belyst. Bl.a. skal følgende indgå:

- Generelle begreber i klassisk og moderne kryptologi.

- Kort redegørelse for mono- og polyalfabetiske kryptosystemer, og omtale af sikkerheden heri.

- Redegørelse for talteori der er væsentlig for din redegørelse for RSA-kryptosystemet

- Redegørelse for RSA-kryptosystemet.

- Bestemmelse af nøgler i et RSA-kryptosystem der tager udgangspunkt i de to primtal 409 og 457.

- Sikkerheden i RSA-kryptosystemet, eksempler på forskellige typer angreb og foranstaltninger der træffes for at imødegå disse.

Kilder:

Peter Landrok og Knud Nissen - Kryptologi - 1. Udgave - 1997

Bruce Schneier - Applied Cryptography Second Edition - 1. Udgave - 1996

Jens Carstensen - Talteori - 1. Udgave - 1993

A. Menezes, P. van Oorschot og S. Vanstone - Handbook of Applied Cryptography - 1996

Billedet på forsiden. er taget fra "An Introduction to Cryptography", der følger med computerprogrammet PGP 6.5. 1, Copyright 1990-1998 Network Associates, Inc.