Område: Talteori Emne: Kryptologi Niveau: A
Opgave/Titel: Du kan indledningsvis redegøre for begrebet kryptologi og herunder omtale ældre kryptosystemer, hvor kryptering og dekryptering foretages ved bogstavombytning.
Fremstillingen skal herefter koncentreres om RSA-kryptosystemet.
Der ønskes en redegørelse for de centrale dele af den talteori, der ligger bag dette kryptosystem.
Med udgangspunkt i RSA-kryptosystemet ønskes en redegørelse for kryptosystemets sikkerhed, og der ønskes en vurdering af anvendelsen af kryptosystemer i fremtiden.
De på bilaget anførte opgaver kan tjene som inspiration, og deres løsning kan indgå i besvarelsen (bilag ikke vedlagt her).
Kilder: "ABC" [computerprogram] 1990 Abacus
Kristensen og Rindung:  "Matematik 1" 1962, Gads Forlag
"Kryp2log v. 1.0" [computer program] 1990, Abacus
Landrock, Peter - Nissen, Knud : "Kryptologi - fra viden til videnskab", 1997, Abacus.