Område: Talteori Emne: Fibonaccital & det gyldne snit Niveau: A
Opgave/Titel: Delområdet du skal behandle hedder: Fibonaccitallene

Der ønskes en præsentation af Fibonaccitallene med korte eksempler på deres optræden i forskellige sammenhænge.

Herudover ønskes der en nærmere matematisk redegørelse for Fibonaccitallene, bl.a. med beviset for Binets formel.

Du kan herefter komme ind på forbindelsen mellem Fibonaccitallene og Det Gyldne Snit ved at beskrive paradoksproblemet s. 107-108 i Jesper Frandsen: "Det Gyldne Snit".

Endelig kan du, udover nedenstående opgave, regne nogle selvvalgte opgaver fra ovennævnte bog.

Opgave: Vis, at to nabo-Fibonaccital er indbyrdes primiske.
Kilder: Frandsen, Jesper. "De(t) gyldne snit - i kunst, natur og matematik". Systime 1991.

Onstad, Torgeir. "Fibonacci-tallene". Normat 1, 1991.

Rasmussen, Børge. "Den guddommelige brøk". Munksgaard 1993.

Brask, Peter. "Fibonacci-rummet - en arbejdsnote". Dansk Musik Tidsskrift 4/1981.

Kirfel, Christoph. "Fibonacci-tall i tallteorien". Normat 2, 1991.