Område: Talteori Emne: Diofantiske ligninger og Fermats sidste sætning Niveau: A
Opgave/Titel: Du skal løse den diofantiske ligning, der giver de pythagoræriske talsæt.
Bestem et primitivt pythagorærisk talsæt, hvor 1000 er et af tallene.

Opstil Fermats sidste sætning, og bevis sætningen i tilfældet n=4.

Omtal nogle af de matematikere, som har arbejdet med Fermats sidste sætning og giv et svar på spørgsmålet: "Hvorfor tog det så lang tid at få sætningen bevist?"
Kilder: Harold M. Edwards: Fermat's Last Theorem - A Genetic Introduction to Algebraic Number Theory, Springer, 1977.

Steffen Due Bentzen: Fermats sidste sætning - Hvorfor tog det så lang tid at få den bevist?, Matematiklærerforeningen, 1993.

Upubliceret materiale skrevet af Bjørn Felsager og Knud Nissen. Materialet udkommer højst sandsynligt på bogform engang i foråret 1999.

Jens Carstensen: Talteori, Achehoug Dansk Forlag, 1980.

Helle Jensen: Affine afbildninger og Algebra, Frederikssund Arbejdsgruppen ApS, 1982.

Erik Kristensen og Ole Rindung: Matematik 2.2 - matematisk-fysisk gren, GEC Gads Forlag, 1977.

Simon Singh: Fermats Store Sætning - Løsningen på den 350 år gamle matematiske gåde, Gyldendal, 1997

Video: Fermats Sidste læresætning. Udsendelsen blev sendt søndag den 10. august 1997, klokken 22:15 på TV2.

Den Store Danske Encyklopædi, Femte Bind, Danmarks Nationalleksikon, 1996.