Område: Talteori Emne: Kryptologi Niveau: A
Opgave/Titel: Gør rede for begrebet kryptologi. Der ønskes specielt en redegørelse før RSA-kryptosystemet og dets teoretiske baggrund: Forklar hvordan RSA-kryptering virker, og hvorfor det virker. Gør rede før de centrale dele af matematikken bag RSA-kryptering, herunder primtalssætninger, kongruens modulo n, og Euler's f-funktion. Ud over den teoretiske præsentation ønskes en generering af RSA-nøgler samt kryptering og dekryptering belyst ved et konkret eksempel hvor du har valgt små primtal mellem 30 og 60.

Gør rede før nogle af de krav;, som brugere af et krypteringssystem kan stille til systemet.
Kilder: Landrock, Peter: Kryptologi; © 1990; ABACUS

Carstensen. Jens: Talteori; © 1993; Systime A/S

Carstensen. Jens: Matematik 3 -for høje niveau; © 1990; Systime A/S

Rhee, M.Y.: Cryptography and secure communications; © 1994; McGraw- Hill Book co.

Pfleeger, Charles P.: Security in Computing; © 1997; Prentice Hall inc.