Område: Talteori Emne: Fermats sidste sætning Niveau: A
Opgave/Titel: Giv en kort historisk indledning om Fermats sidste sætning.

Du skal herefter bevise sætningen for n=4, herunder også Euklids karakterisation af løsningerne for n=2.

Forklar, hvorfor Andrew Wiles kunne vise Fermats sidste sætning ved i stedet at bevise Taniyama-Shimura-formodningen. Argumentationen kan her foregå "på biokniveau", dvs. du behøver f.eks. ikke at definere præcist, hvad det vil sige, at en elliptisk ligning er modulær.
Kilder: Simon Singh: "Fermats Store Sætning". Gyldendal 1997.

Redaktion: Sven Toft og Jesper Matthiasen: "Matematiske ideer - en artikelsamling til større skriftlige opgaver". Matemalærerforeningen 1993.

Preben D. Vestergaard: "Løste og uløste matematiske problemer". Aalborg Universitetsforlag 1985.

Jens Lund: "Tangent bestemmelse historisk set". Matematiklærerforeningen 1992.

Simon Singh: "Fermats Store Sætning" - dokumentarfilm fra 1997 om Andrew Wiles og hans bevis af Taniyama-Shirnura-formodningen. Produceret for BBC.