Område: Talteori Emne: Fejlkorrigerende koder Niveau: A
Opgave/Titel:

Gennemgå i hovedtræk nogle af de problemer med elektronisk transmission at data. som fører til ønsket om at anvende fejlkorrigerende koder.

Beskriv nogle helt simple metoder til fejldetektering (paritetscheck, modulus-11 kontrol af CPR-numre etc.).

Det ønskes, at besvarelsen indeholder en nøjere detaljeret behandling at nogle delemner, som omfatter:

  1. Lineære koder med dertil hørende matrixbeskrivelse
  2. Hamming koder. Vis at H(7,4) er 1-fejl korrigerende og H(8,4) er 2-fejl korrigerende.
    Forklar hvordan Hamming koder kan bruges til at fejlsikre hukommelsen i en computer.

TiI belysning at de indførte begreber bør du i besvarelsen indarbejde selvstændigt udførte gennemregninger at konkrete taleksempler. Du finder lettest sådanne taleksempler ved at foretage et passende udvalg b1andt opgaverne i det udleverede materiale.

Kilder:

Fejlkorrigerende koder, Peter Landrock og Knud Nissen, Forlaget ABACUS 1989.

The reliability of Computer Memories (artikel) Robert J. McEliece, Scientific American 5. 68 73, Jan. 1985.