Område: Talteori Emne: RSA-kryptosystemet Niveau: A
Opgave/Titel:

Giv en fremstilling af noget talteori, som omfatter metoder til løsning af følgende problemer:

  1. Beregning af potens modulo et helt tal.
  2. Undersøgelse af, om to tal er primiske.
  3. Bestemmelse af et tal k, så bk=l (mod a), hvor a og b er kendte og indbyrdes primiske.

Gør kort rede for begreberne Public Key kryptosystem og beregningsmæssigt svært problem.

Gør rede for RSA-kryptosystemet herunder konstruktion af nøgler samt kryptering og dekryptering. Tag udgangspunkt i et eksempel,. hvor de to primtal er p=47 og q=67, og hvor bogstaverne nummereres sådan: A=01, B=02, ... , Å=29). Gør rede for, at tallet e=1033 kan bruges som eksponenten ved kryptering.

Kilder:

Carstensen, Jens. Talteori. 1. udgave 1993.

Landrock, Peter; Nielsen, Knud: Kryptologi. 1. udgave 1983.

Hellman, Martin E. The Mathematics of Public-Key cryptography. American August 1979.