Område: Talteori Emne: Merkle-Hellman og RSA kryptosystemerne Niveau: A
Opgave/Titel:

Gør rede for forskellen på konventionelle og public key krypto-systemer, for Merkle-Hellman og RSA kryptosystemerne, og for den talteori, disse gør brug af.

I behandlingen af talteorien skal nogle af påstandene underbygges med beviser eller eksempler.

Af behandlingen af kryptosystemerne skal fremgå, hvordan nøgler konstrueres, og hvordan man krypterer og dekrypterer.

Kilder:

Peter Landrock og Knud Nissen: "Kryptologi" 1. udgave 1990. ABACUS.

Jens Carstensen: "Talteori". 1. udgave 1993. Systime.

DS-Information 43, 1.udgave: "Kryptografi & Datasikkerhed". Dansk Standardiseringsråd 1988.

Erik Kristensen og, Ole Rindung: "Matematik I". G.E.C. GAD 1994.

Steffen Jensen og Karin Sørensen: "Teori og redskab I - TAL OG FUNKTIONER". Christian Ejlers' forlag. 1988.

Tore Herlestam: "Talteoretisk Kryptologi - att inte kunna invertera en inverterbar funktion". Artikel i Nordisk Matematisk Tidskrift: NORMAT nr.3, s.120-131, 1981.

Donald W. Davies: "The Securitv of Data I Networks". The Institute of Electrical and Electronics Engeneers Inc. 1981.

Illustreret Videnskab nr. 10/1993 s. 44-45: "Den første ubrydelige kode".

Claus Jessen, Peter Møller og Flemming Mørk: "Matematik - tange, sprog og redskab Introduktion". Gyldendal 1991.

Johan Håstad: "Offentlig kryptering", artikel. Del af "Välg specialarbete i matematik". Bandhagen 1989.

Ann K. Stehney: "Cryptologist" Artikel i "Mathematical Scientists at work". The Mathematical Association of America, 1991.

"Factoring Googols", Artikel i Scientific American, dec. 1988.