Område: Talteori Emne: Fermats sætninger Niveau: A
Opgave/Titel: Diofantiske ligninger og Fermats sidste sætning  Du skal løse den diofantiske ligning, der giver de pythagoræriske talsæt.  
Bestem et primitivt pythagorærisk talsæt, hvor 1000 er et af tallene.  
Opstil Fermats sidste sætning, og bevis sætningen i tilfældet n = 4.  
Omtal nogle af de matematikere, som har arbejdet med Fermats sidste sætning, og giv et svar på spørgsmålet: "Hvorfor tog det så lang tid at få sætningen bevist?" 
Kilder: Harold M. Edwards: Fermat's Last Theorem - A Genetic Introduction to Algebraic Number Theory (kapitel 1 og 2), Springer, 1977.
Steffen Due Bentzen: Fermats sidste sætning - Hvorfor tog det så lang tid at få den bevist? Maternatiklærerforeningen, 1993.
Upubliceret materiale skrevet af Bjørn Felsager og Knud Nissen. Materialet udkommer højst sandsynligt på bogform engang i foråret 1999. Kopi af materialet er vedlagt. 
Jens Carstensen: Talteori, Achehoug Dansk Forlag, 1980
Helle Jensen: Affine afbildninger og Algebra, Frederikssund Arbejdsgruppen ApS, 1982
Erik Kristensen og Ole Rindung: Matenwtik 2.2 - niatematisk-fysisk gren, G - E - C Gads Forlag, 1977.
Matematiklærerforeningen og Undervisningsministeriet: Matematik Formelsamling - Matematisk linie, højt niveau, Matematiklærerforeningen, 1993. 
Simon Singh: Fernmts Store Sætning - Løsningen på den 350 år gamle matematiske gåde,             Gyldendal, 1997. 
Video: Fern@ats Sidste læresætning. Udsendelsen blev sendt søndag den 10. august 1997, klokken             22:15 på TV2.
Den Store Danske Encyklopædi, Femte Bind, Danmarks Nationalleksikon, 1996.