Område: Talteori Emne: Tanker over begrebet "Det Gyldne Snit" Niveau: B
Opgave/Titel: Giv en kort historisk udredning for begrebet "Det Gyldne Snit".
Beskriv forskellige definitioner på  F.
Gør detaljeret rede for den geometriske konstruktion af F.
Gør rede for sammenhængen mellem Fibonacci-følgen og  F.
Bevis følgende sætning:  Fn betegner det n'te element i Fibonacci-følgen.
Da gælder: 

Hjælp: Se på Binets formel: 

Undersøg om Lucas-følger også har grænseværdien F.   Brug følgen: 3,4,7,11, .....
Undersøg sammenhængen mellem mellem Fibonacci- og Lucas-følger.
Fortæl kort om "Det Gyldne Snits" forekomst og anvendelse i samfundet og naturen. 

Kilder: Ala, Marco: Elementære geometriske konstruktioner  Borgens Forlag 1988
Andersen, Inge m.fl.: Kilder og kommentarer til ligningernes historie  Forlaget Trip 1986
Fosgerau, Gert og Finn H. Kristiansen: Midt i matematikken  (Carsten Cramon: Matematik, kunst og det gyldne snit)
Kran i samarbejde med Matematiklærerforeningen 1992
Frandsen, Jesper: DE(T) GYLDNE SNIT  Forlaget Systime a/s 1991
Gardner, Martin: Mere morsom matematik  Borgens Forlag 1964
Knott, Dr. Ron: http://www.mcs.surrey.ac.uk/Personal/R.Knott/Fibonacci