Område: Talteori Emne: Det gyldne snit Niveau: B
Opgave/Titel: Der ønskes en gennemgang af udvalgte dele af den matematiske teori om det gyldne snit. Denne behandling skal omfatte:
  1. en definition af det gyldne snit j
  2. et eksempel på en geometrisk konstruktion af det gyldne snit
  3. nogle egenskaber ved Fibonacci-tallene og en redegørelse for sammenhængen mellem disse tal og det gyldne snit.

Desuden skal du i større træk beskrive. hvordan det gyldne snit er blevet anvendt i kunsten og/eller give eksempler på at forholdet optræder i naturen.

Kilder:

De(t) gyldne snit, Jesper Frandsen, Systime, 1991.

Den guddommelige brøk, Børge Rasmussen, Matematik, 1987.

Talfølger og rækker, Jens Carstensen, systime 1997.