Inspiration til statistik


Hvor kan jeg finde baggrundsmateriale i statistik?

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Institut for Informatik og Matematisk Modellering på DTU har nogle noter om indledende statistik liggende.
Noterne har titlen "En Introduktion til Statistik" og er skrevet af professor Knut Conradsen.
Bind 1A: www2.imm.dtu.dk/pubdb/views/edoc_download.php/5995/pdf/imm5995.pdf (1.16 MB, 280 sider)
Bind 1B: www2.imm.dtu.dk/pubdb/views/edoc_download.php/5996/pdf/imm5996.pdf (1.01 MB, 263 sider)

Professor Per Bruun Brockhoff har en række online forelæsninger indenfor emnet: www2.imm.dtu.dk/~pbb/statistikonline.html

Professor Bjarne Kjær Ersbøll har anvist vejen til informationerne og stiller dem frit tilgængeligt.


Aarhus Universitet (AU)

Institut for Matematiske Fag stiller noten "Idrætsstatisk" til rådighed.
Noterne er skrevet af Preben Blæsild og Jørgen Granfeldt.
Idrætsstatistik bind 1: IDT_bind1.pdf (2.80 MB, 288 sider)
Idrætsstatistik bind 2: IDT_bind2.pdf (1.17 MB, 173 sider)

I forbindelse med matematiklærerdagen på AU i marts har Preben Blæsild lagt følgende ud om chi2 test: imf.au.dk/matematiklaererdag/2011/program/abstracts/#c8624

Oversigtssiden www.statpages.org kan også give inspiration.


På vegne af Matematiklærerforeningen
Olav Lyndrup