E. Susanne Christensen
M.Sc., Ph.D., institutleder, lektor i statistik
OG tidligere rektor på HTX i Aalborg
Institut for Matematiske Fag
Aalborg Universitet


Vi uddanner matematikere, statistikere og som noget nyt, matematik-økonomer. De afsættes til medicinalindustri, finansverden, øvrig erhversliv, forskningsverden - og selvfølgeligt undervisningssektoren.
Den totale årlige kandidatproduktion er desværre ikke større, end at Novo Nordisk mange år aftager dem alle.
SÅ- HVIS I en gang gerne vil have lov at gå på pension, så send venligt flere studerende til de matematiske fag.Det, jeg vil snakke om i dag:
Baggrunden for det hele.
Statistiske test. Tankegangen bag.
Mit notat om Chi^2 test.
Lidt om problemerne.
Flere anvendelser af Chi^2test
Uafhængighedstest- brugt i retsgenetik.

Author: