Emne: Blandet Niveau:

Neurale netværk A
Trigonometriske funktioner A
Spilteori A
Uendelighedsbegrebet A
Approksimation med polynomier B
Funktioners forskellige størrelsesorden A
 
Omkostninger og gevinstmaksimering ved enkeltvareproduktion A
Matematiske modeller i enkeltvareproduktion (1) A
Matematiske modeller i enkeltvareproduktion (2) A
Matematik og økonomi A