Emne: Geometri Niveau:

LandmålingA
Formler med sin og cosA
Potens og radikalakseB
Rumgeometri og GPS (Global Positioning System)A
Den geometriske omverdenA
Sammenligning af klassisk og analytisk geometriA
En geometrisk analyse af PantheonA
Optimale geometriske figurerA
 
Euklids elementerA
Geometriens grundlag A
Projektiv geometriA
Ikke-euklidisk geometri (1)A
Ikke-euklidisk geometri (2)A
 
De tre klassiske konstruktionsproblemer (1)A
De tre klassiske konstruktionsproblemer (2)A
Konstruktioner med passer og lineal A
Geometrisk konstruktioner med passer og linealA
Vinklens tredeling (1)A
Vinklens tredeling (2)A
Cirklens kvadraturA
 
Plane kurverA
Plane kurvers krumningsforhold A
Cykloide, epicykloide og hypocykloideA
 
PerspektivtegningA
CentralprojektionA
CentralperspektivA
 
Tredimensional grafikA
Projektion af rummelige figurer på planenA
Vektorgrafik med computerA
Matematikken bag computergrafikA
 
Det gyldne snit (1)A
Det gyldne snit (2)B
Det gyldne snit (3)A
Det gyldne snit og geometriske konstruktioner (1)A
Det gyldne snit og geometriske konstruktioner (2)A
 
EllipserB
HyperblerB
Ellipse og hyperbelB
Ellipsen (1)A
Ellipsen (2)A
Ellipsen (3)A
Keglesnit - specielt ellipsenA
Keglesnit - praktiske anvendelserA
Keglesnit og keglesnitsfladerA
Keglesnit og 2.grads ligningerA
Keglesnit - den historiske baggrundA
Keglesnit (1)A
Keglesnit (2)A
Keglesnit (3)A
 
Transformationer af planen (1)A
Transformationer af planen (2)A
 
ArbelosA
Trekanter og cevianerA
Cevas sætning, symmedianer og BrocardpunkterA
Ni-punktscirklen (1)A
Ni-punktscirklen (2)A
Nipunktscirklen  -  Cirkler og polygonerA
Trekantens nipunktscirkelA
TrekantsfænomenerA
TrekanterB
 
Sfærisk geometri og positionsbestemmelseA
Sfærisk geometri og navigation (1)A
Sfærisk geometri og navigation (2)A
Sfærisk geometri og astronomi A
Sfærisk geometri og afstande på jordoverfladenB
Sfærisk geometri (1)A
Sfærisk geometri (2)A
Sfærisk geometri (3)A
Sfærisk geometri (4)A
 
Rumlige figurer  -  Eulers PolyedersætningA
PolyedreA