Opgavehjørnet

Opgavehjørnet ophører med nr. 400 i maj 2023!

Opgavehjørnet runder opgave 400 i maj måned, og det bliver den sidste opgave. Efter begyndelsen i august 1983 som sprød 40-årig har jeg dermed 40 års jubilæum som opgaveredaktør.
Som man kan se, er antallet af løsere nu aftaget meget, og mange af løserne er pensionister. Interessen blandt matematiklærerne for at beskæftige sig med opgaver af den type, Opgavehjørnet bringer, er altså efterhånden temmelig begrænset.

Det er derfor nu på tide at indstille den månedlige udgivelse, selvom det ikke er uden et vist vemod. Det har gennem de mange år været interessant og givende at finde og viderebringe smukke problemer og overraskende sammenhænge inden for mange grene af matematikken.

Indtil 2003 optrådte Opgavehjørnet i hvert nummer af LMFK-Bladet, som udkom i maskinskrevet form 10 gange om året. Som redaktør modtog jeg hver måned et stort antal besvarelser med posten (I véd: konvolut og frimærke!). For de første 100 opgavers vedkommende i perioden 1983-1993 drejer det sig om i alt 2354 besvarelser!

Samtlige 400 opgaver med løsninger vil sammen med et større antal ubrugte opgaver blive lagt i foreningens materialebank i en fuldstændig revideret og renskrevet form, så Opgavehjørnet på denne måde i fremtiden bevares tilgængeligt for foreningens medlemmer.

Jens Carstensen, Frederiksberg

Der bringes hver måned på dette sted en opgave som enhver interesseret i matematik kan løse.
Målgruppen er matematik-uddannede lærere og forskere - ikke elever.
Tidligere opgaver i serien optrådte i LMFK-Bladet, hvor gamle opgaver med løsninger kan findes.

Opgaverne og løsningerne leveres af Jens Carstensen.
Opsætning i PDF og website leveres af Steen Toft Jørgensen.

Opgaven bringes ca. den 15. i hver måned, bortset fra månederne juni og juli. Dvs. 10 opgaver pr. år.
Frist for besvarelse er den 10. i den følgende måned. Besvarelse af opgaven bringes umiddelbart efter svarfristens udløb.

Fra februar-opgaven 2018 vil vi gerne offentliggøre navnene på de kolleger, som løser opgaverne korrekt.
Hvis du ønsker dit navn offentliggjort, så skriv det i din mail eller på din løsning, når du indsender den.

Besvarelser af opgaverne indsendes:
enten på papir til Jens Carstensen, Frederik VI's Allé 10, 2000 Frederiksberg.
eller på mail til (løsning vedhæftes i PDF-format)

Opgaver

2023: januar februar marts april maj
2022: januar februar marts april maj sommer august september oktober november december
2021: januar februar marts april maj sommer august september oktober november december
2020: januar februar marts april maj sommer august september oktober november december
2019: januar februar marts april maj sommer august september oktober november december
2018: januar februar marts april maj august september oktober november december
2017: januar februar marts april maj august september oktober november december
2016: januar februar marts april maj august september oktober november december
2015: januar februar marts april maj august september oktober november december
2014: januar februar marts april maj august september oktober november december
2013: januar februar marts april maj august september oktober november december
2012: januar februar marts april maj august september oktober november december
2011: januar februar marts april maj august september oktober november december
2010: januar februar marts april maj august september oktober november december
2009: januar februar marts april maj august september oktober november december
2008: januar februar marts april maj august september oktober november december
2007: januar februar marts april maj august september oktober november december
2006: januar februar marts april maj august september oktober november december
2005: januar februar marts april maj august september oktober november december
2004:                             marts april maj august september oktober november december

Løsninger

2023: januar februar marts april maj
2022: januar februar marts april maj sommer august september oktober november december
2021: januar februar marts april maj sommer august september oktober november december
2020: januar februar marts april maj sommer august september oktober november december
2019: januar februar marts april maj sommer august september oktober november december
2018: januar februar marts april maj august september oktober november december
2017: januar februar marts april maj august september oktober november december
2016: januar februar marts april maj august september oktober november december
2015: januar februar marts april maj august september oktober november december
2014: januar februar marts april maj august september oktober november december
2013: januar februar marts april maj august september oktober november december
2012: januar februar marts april maj august september oktober november december
2011: januar februar marts april maj august september oktober november december
2010: januar februar marts april maj august september oktober november december
2009: januar februar marts april maj august september oktober november december
2008: januar februar marts april maj august september oktober november december
2007: januar februar marts april maj august september oktober november december
2006: januar februar marts april maj august september oktober november december
2005: januar februar marts april maj august september oktober november december
2004:                             marts april maj august september oktober november december